Nubia Lab Metavers Navas

NUBIA (NFT Universe in the Blockchain for International Artists) és una nova plataforma llançada per produir projectes relacionats amb els metaversos liminals, entre allò físic i allò digital.

La creació de Metaversos i la generació de noves experiències és explorada per diferents col·lectius artístics/universitaris/ciutadans que són convidats a formar part del col·lectiu NUBIA, on reben formació, assessorament i acompanyament a les primeres fases del projecte. Aquestes propostes, entre allò físic i allò digital, es connecten a l’economia blockchain, a través de la generació de NFTs associats a obres artístiques digitals i també a obres físiques.

En col·laboració amb Pla Comunitari de Navas s’organitzarà una convocatoria per escollir 5 participants, prioritzan gent jove (18-30 anys),  dones o col.lectiu LGTBI+, no sent excloent l’edat si es troben persones motivades d’altres grups d’edat. Les dues setmanes de co-creació son presencials, als matins, de 11 a 14h els dies laborables, i es coordina amb el col.lectiu Be Another Lab. Tot el grup de 5 persones treballen al mateix projecte, fomentant la negociació i la col.laboració. El resultat creatiu, un metavers liminal entre allo real/analogic i allo virtual/ digital sera mostrat als veïns en una jornada de portes obertes feta en col·laboració amb les associacions veïnals del barri de Navas i Sant Andreu.


Els objectius de NUBIA Lab Metavers NAVAS son:

1) Crear un Metavers de forma col·laborativa i que tingui una arrel/ connexió amb el barri de Navas.


2) NUBIA Lab afavoreix un entorn segur, perquè els equips de ciutadans puguin crear el seu primer projecte Metavers ( Web 3, liminal: físic + digital) i pensar a la generació de beneficis per la seva comercialització mitjançant NFTs de les obres físiques, objectes digitals i experiències immersives.

3) Oferir formació inicial i motivadora a través de tallers presencials: ideació i creació de metaversos, tecnologies immersives de realitat expandida (VR, AR, projecció 360), so 3D, entorns multisensorials (tacte, olfacte, etc) , projectes multi-plataforma, creació de NFTs per la monetització i protecció de la propietat intel·lectual, etc.

4) Generar comunitats creatives i de creixement mutu, que substitueixen les tradicionals xarxes socials.


Per participar, cal cal inscripció prèvia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde6a0xSxwl8BPXy1u3dZMUth6Fo09yLziM8DXbeYPNZB2htg/viewform