Projectes Edició 2023

¡Pronto anunciaremos las fechas para la convocatoria de 2024!

Edició 2024

 

Descripció del programa

NUBIA LAB ISA 2024 és un programa d’incubació català que localitza els 6 projectes més interessants d’art digital emergent o professional. A través d’un procés de mentoría amb una duració de 12 setmanes, els participants podrán  fer evolucionar el seu projecte. 

El programa d’incubació està basat en tres metodologies que s’uneixen per buscar l’excel·lència, la desenvolupada per STARTS, NESTA i MIT Media Lab, a banda de l’experiència acumulada per ESPRONCEDA. 

Entre els 6 projectes prèviament seleccionats, 2 en serán escollits a finals d’octubre per seguir un procés de super acceleració, que implica la seva presentació a plataformes professionals al 2025,  com Venice immersive, Cannes XR o New Images Festival.

Adicionalment, el dia 18 de setembre, tots els projectes assistiran a una jornada networking presencial amb representants d’institucions internacionals com Aalto University/EMIL project, STARTS/Aurelie Delater, Michael Barngrover/XR4Europe, i nacionals com Vicent Fibla/Eufònic, Xavier Bové/ La Salle.

 

Detalls del programa

  1. Convocatoria i selecció dels projectes. “Open Call” i “Talent research”. Juny i Juliol.
  2. Darrera setmana de Juliol. Selecció final dels canditats amb la col.laboració de mentors i experts nacionals e internacionals.
  3. Setembre 2024, inici de la incubació. Esdeveniment a Tarragona.
  4. Assignació dels mentors i formació comuna. 
  5. Activitat network: Nubia Lab ISA Professional day. Esdeveniment a provincia Barcelona (Badalona).
  6. Octubre 2024, mentoría específica per cada projecte.
  7. Novembre 2024. Presentació projectes millorats. Avaluació jurat. Selecció de dos projectes per super-acceleració. Acte final a Tarragona.

Graella de continguts del programa

 

Títol de la matèria

Àmbit de coneixement 

(negoci, gestió del projecte, programació, eines, promoció…)

Conceptes ODS  Art Digital i Impacte social 

Impacte social

Art Digital i Art Contemporani

Eina: Excelencia Artistica

Col.laboracio Empreses

Negoci: alternatives financeres

Tecnologies avançades: VR, haptics i IA

Eines : noves tecnologies.

Touch Designer & Unreal Engine

Programació

Concepció i implementació projectes

Gestió del projecte

Projectes i exposicions internacionals

Negoci

Programes Europeus i emprenedoria

Negoci

Xarxes professionals europees e internacionals

Promoció

Comunicació i storytelling creatiu

Promoció

Propietat intel·lectual-blockchain 

Eines digitals

* El programa final i mentors s’anunciaran a finals d’agost.

 

A falta de confirmar el claustre finals de mentors i formadors, aquests són alguns dels profesionals que participaran: 

Alex Ginés. Tècnic d’innovació a Neàpolis Vilanova, es especialista en storytelling de projectes digitals i en eines de marketing i desenvolupament de negoci.

Marta Ordeig. Fundadora de Garage Stories, te diversos programes que promouen la creació i promoció de projectes digitals que fan servir tecnologíes inmersives: https://www.garagestories.org/startups

Solimán López. Artista digital, emprenedor i formador d’innovació a la universitat de València, aporta al programa una gran experiencia en la creació de projectes digitals com OLEA:http://cryptolea.org/

Betty Bigas. Comissària d’art, relacions públiques i directora artística de projectes expositius, especialitzada en art digital i noves tecnologies. Consultora d’art per a empreses com Kreoz per a Apple TV, Nestlé Innovation, Nft Barcelona i DrapArt.

 

Bases finals de la convocatoria

Premis i Beques

1) Accés gratuït i il·limitat a l’equipament tècnic d’Espronceda: ordinadors portàtils, ulleres de realitat virtual, projectors, pantalles LED, etc.

2) Despeses de manutenció: 500 euros/Projecte.

Obligacions

Els participants de NubiaLabs estan obligats a difondre el programa NUBIA des del moment de la seva selecció, durant el seu procés de treball i després d’aquest, utilitzant etiquetes i logotips facilitats per l’organització.

Els artistes hauran d’aportar una còpia executable del projecte per a NUBIA, per al que podrà requerir la seva instal·lació en una ubicació física/virtual, així com lliurar una memòria amb la descripció del projecte i la seva descripció tècnica per a la seva perfecta execució.

La convocatòria romandrà oberta fins el 31 de Juliol.

Per participar cal inscripció prèvia a través del següent enllaç: 

https://forms.gle/cpgpUBW58gZgdQi19