Introducció
La seva privacitat és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document, li expliquem com NUBIALABS recopila les seves dades, quals recollim i com els utilitzem i per a què, quan utilitza el nostre lloc web, plataforma i/o serveis que li vinculen a aquesta política quan interactua amb nosaltres.
Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal, requeriment judicial o sol·licitant-li la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.
Com a usuaris:
Clients: Són aquells que contracten els nostres serveis i/o productes. D’ells, recopilem el nom de l’empresa, l’adreça fiscal, les dades de facturació, el correu electrònic, el número de telèfon, l’adreça IP i, en el seu cas, el nom d’usuari en les xarxes socials d’aquells empleats amb els quals NUBIA LABS interactua o ha interactuat.
Hauran de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot sofrir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en la web per a complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.
Tractament de les dades de residents en l’Espai Econòmic Europeu, el Regne Unit i Suïssa.

Responsable del Tractament
Identitat: Asociación Encontrarte (d’ara endavant NUBIALABS i també el prestador, indistintament)
NIF: G66433111
Adreça postal: c/ Espronceda 326, nau 4,5, 08027, Barcelona
Correu electrònic: info@nubialabs.com

NUBIALABS, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d’aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Mètode d’Obtenció de les Dades i dades que recaptem
Les dades que recollim i com les obtenim és la següent:
1. mitjançant el formulari de contacte, “Contacte”: nom i cognom, email.
2. mitjançant xat: nom, email, telèfon
3. mitjançant el formulari de subscripció a la newsletter: email
4. Mitjançant l’enviament del CV: nom i cognoms, emails, DNI, telèfon, adreça, dades professió, experiència, CV

Finalitat del tractament
Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l’apartat corresponent de la web, app o en el document corresponent:
1. formulari de contacte, formulari “coneix el nostre servei” i formulari “coneix el nostre producte”: per a respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
2. registre: per a la creació per part del prestador d’un compte d’usuari i que el client pugui accedir a l’app web.
3. mitjançant xat: per a respondre als consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
4. formulari de subscripció a la newsletter: per a remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari l’hagi consentit expressament;
5. formulari d’enviament del CV: finalitat de fer partícip a l’interessat en els processos de selecció de personal oberts actualment o per a futurs processos en el qual el candidat pugui encaixar.
6. Altres finalitats:
o Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;
o Conèixer la seva opinió i millorar els serveis prestats per la web;
o Realització d’anàlisi d’usabilitat de la web, a través de les cookies (esmentades en la política de cookies);
o Xarxes socials: en l’apartat corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials.
Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte «Baixa» en el mail ressenyat.
D’acord amb la LSSICE, NUBIALABS no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.
No tractarem les seves dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

Legitimació del tractament
La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per a dur a terme les finalitats, en el moment de marcació de la casella de verificació.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.
En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.
L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Termini de conservació de les dades
Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem les seves dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

Destinataris de cessions o transferències
NUBIALABS no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.
La informació que ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de NUBIALABS, contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.
Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per a prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:
Google Analytics: per a realitzar una anàlisi i mètrica de l’ús que els usuaris fan de la web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l’ús (incloent l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc., situada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, muntaré View (Califòrnia), CA 94043 dels Estats Units ( » Google «), en els seus servidors dels Estats Units.

Drets de les persones interessades
Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant NUBIALABS presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@nubialabs.com, indicant com a Assumpte: «PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS «, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.
Drets:
• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets
• Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequats o excessius
• Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en aquest.
• Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament
Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control del seu lloc de residència si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades. Per a obtenir informació de contacte de la seva autoritat de protecció de dades local, consulti els enllaços a continuació:
• Per a persones en el EEE: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
• Per a persones al Regne Unit: https://ico.org.uk/global/contact-us/
• Per a persones a Suïssa: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact.html

Informació Addicional
MESURES DE SEGURETAT:
Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

Xarxes Socials
L’informem que NUBIALABS pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de NUBIALABS es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.
NUBIALABS tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
Queda prohibida la publicació de continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que NUBIALABS consideri inapropiats.
– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, NUBIALABS es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.
En tot cas, si Vostè remet informació personal a través de la xarxa social, NUBIALABS quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

Canvis en la present Política de Privacitat
NUBIALABS es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. Si fem canvis, li ho notificarem modificant la data en la part superior d’aquesta política, i en alguns casos podem indicar-li-ho amb un avís addicional (agregant la nostra declaració a la pàgina d’inici). Ha de revisar periòdicament la política de privacitat cada vegada que accedeixi als nostres serveis o interactui amb nosaltres per a mantenir-se informat sobre les nostres polítiques d’informació i les opcions disponibles per a vostè com a usuari.

Revocabilitat
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a NUBIALABS en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Legislació
Amb caràcter general les relacions entre NUBIALABS amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.