Projectes Edició 2023

¡Pronto anunciaremos las fechas para la convocatoria de 2024!

Projectes Edició 2023

Descobreix els projectes artístics més destacats impulsats en el nostre programa d’incubació.

Bittersweet Symphony 

Una experiència sonora immersiva que mapeja dades climàtiques en temps real a sons. En traduir les dades climàtiques en temps real a sons, el projecte té com a objectiu tancar la bretxa entre la consciència desapegada i una trobada profunda i personal amb els efectes de l’escalfament global. El projecte recopilarà dades de l’Índex de Qualitat de l’Air (Air Quality Index, AQI) d’AQICN.ORG, centrant-se en les 20 ciutats més caloroses del món.

Projecte de residència Nubia Lab 2023: Sandra Davis

NeuraGest 

Una exposició interactiva on els espectadors poden crear peces d’art abstracte úniques seguint estils d’artistes contemporanis com Piet Mondrian, Jackson Pollock o Kazimir Malevich. Utilitzant el model d’intel·ligència artificial de Mediapipe, una càmera web rastreja els moviments i gestos de les mans de l’usuari per crear art sense tocar cap pinzell o element físic.

Projecte de residència Nubia Lab 2023: Marc López

Radiome 

Experiment interactiu sobre el so espacial i el sentit de l’orientació, que convida els assistents a alinear-se amb els punts cardinals de la Terra – fent servir els seus telèfons com a antenes – per crear paisatges sonors col·laboratius. En la instal·lació es treballa amb entorns auditius binaurals, projeccions audioreactives i una actuació que reacciona als sons generats pels assistents. La instal·lació col·lectiva representa una exploració immersiva sobre el so, la connexió i el panorama humà.

Projecte de residència Nubia Lab 2023: Esen Küçüktütüncü, Carlos García Reche, Francisco Macía, Niall Hill, Franco Belli, Gabriel Schuber