Open Call Nubia Lab Metavers Navas

NUBIA (NFT Universe in the Blockchain for International Artists) és una nova plataforma llançada per produir projectes relacionats amb els metaversos liminals, entre allò físic i allò digital.

La creació de Metaversos i la generació de noves experiències és explorada per diferents col·lectius artístics/universitaris/ciutadans que són convidats a formar part del col·lectiu NUBIA, on reben formació, assessorament i acompanyament a les primeres fases del projecte. Aquestes propostes, entre allò físic i allò digital, es connecten a l’economia blockchain, a través de la generació de NFTs associats a obres artístiques digitals i també a obres físiques.

NUBIA Lab ha organitzat una convocatoria per escollir 5 participants, prioritzan gent jove (18-30 anys),  dones o col.lectiu LGTBI+, no sent excloent l’edat si es troben persones motivades d’altres grups d’edat. Les dues setmanes de co-creació son presencials, als matins, de 11 a 14h els dies laborables, i es coordina amb el col.lectiu Be Another Lab. Tot el grup de 5 persones treballen al mateix projecte, fomentant la negociació i la col.laboració. El resultat creatiu, un metavers liminal entre allo real/analogic i allo virtual/ digital sera mostrat als veïns en una jornada de portes obertes feta en col·laboració amb les associacions veïnals del barri de Navas i Sant Andreu.

 


Els objectius de NUBIA Lab Metavers NAVAS son:

1) Crear un Metavers de forma col·laborativa i que tingui una arrel/ connexió amb el barri de Navas.


2) NUBIA Lab afavoreix un entorn segur, perquè els equips de ciutadans puguin crear el seu primer projecte Metavers ( Web 3, liminal: físic + digital) i pensar a la generació de beneficis per la seva comercialització mitjançant NFTs de les obres físiques, objectes digitals i experiències immersives.

 

3) Oferir formació inicial i motivadora a través de tallers presencials: ideació i creació de metaversos, tecnologies immersives de realitat expandida (VR, AR, projecció 360), so 3D, entorns multisensorials (tacte, olfacte, etc) , projectes multi-plataforma, creació de NFTs per la monetització i protecció de la propietat intel·lectual, etc.

 

4) Generar comunitats creatives i de creixement mutu, que substitueixen les tradicionals xarxes socials.


Per participar, cal cal inscripció prèvia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde6a0xSxwl8BPXy1u3dZMUth6Fo09yLziM8DXbeYPNZB2htg/viewform